سیستم های امنیتی و حفاظتی برای مراقبت از مکان های مختلف داخلی و خارجی استفاده می شوند و انواع مختلفی دارند.

انتخاب سیستم امنیتی متناسب با مکان و کاربرد موردنظر بهتر است پس از مشاوره با متخصصان مربوطه انجام بشود.

سیستم های امنیتی ثامن نور
سیستم های امنیتی ثامن نور

انواع سیستم های امنیتی عبارتند از :

  • سیستم هشدار بی سیم

شما بدون اتصال به محل موردنظر و به صورت بی سیم می توانید مکان مورد نظر را تحت کنترل داشته باشید و از آن مراقبت کنید.

  • سیستم هشدار نظارتی

این سیستم ها به صورتی هستند که اعضای تیم یا شرکت خاصی بر روی مکان مورد نظر نظارت دارند و در صورت مشاهده ی مورد خاص و مشکوک اقدامات لازم را انجام می دهند.

  • سیستم کنترل دسترسی

شما می توانید قسمت هایی از مکان موردنظر را به رفت و آمد افراد خاصی محدود کنید. این مورد برای مکان هایی مانند بیمارستان ها، دانشگاه ها، مکان های آموزشی، فروشگاه ها، شرکت ها، دفاتر اداری و غیره بسیار مناسب است.

  • سیستم های نظارت ویدیویی

با این سیستم ها شما تصویر محل موردنظر را دارید و بنابراین اگر اقدامی مانند دزدی و غیره در مکان صورت بگیرد شناسایی فرد مربوطه کار راحتی خواهد بود.

سیستم های حفاظتی ثامن نور
سیستم های حفاظتی ثامن نور